SYNNØVE
BRØNDBO
PLASSEN

Folkemusiker, sanger og pedagog

Foto: Thor Hauknes