top of page

HJEMVE - Album

Om Hjemve:

Hjemve er tittelen på Synnøve Brøndbo Plassen sitt debutalbum, og betyr hjemlengsel. Tidligere har det vært lange tradisjoner for slåttetralling i hjembygda hennes Folldal, og det er nettopp denne tradisjonen Synnøve ønsker å løfte frem i lyset med denne utgivelsen. Gjennom arkivopptak, notenedtegnelser og muntlig overlevering har hun samlet sammen et knippe slåtter herfra. Nydelig tralling av springleik, reinlender, vals og halling er noe av det vi får høre på «Hjemve». I 2019 ble hun årets Hilmartalent, og utpekt til å være det nye fremste talentet innenfor folkemusikken i dag. Dette ble også starten på samarbeidet med Gjermund Larsen som hennes mentor, og som produsent på denne utgivelsen.

«I dette prosjektet ønsket jeg å formidle de fantastiske tralle-tradisjonene i Folldal. Jeg syns det er viktig musikk på mange måter, og jeg håper jeg og stemmen min har tilført musikken noe nytt.» sier Plassen.

Synnøve vokste opp i et miljø med både slåttemusikk og gammeldans, og har derfor alltid blitt eksponert for den instrumentale folkemusikken. Dette har resultert i en enorm interesse for slåttetralling og tralling til dans. Da hun begynte å grave mer i tradisjonsmusikken i Folldal dukket det etter hvert opp flere eksempler på at slåttemusikken har vært tralla før i tiden. Det viste seg også at flere spellemenn hadde lært slåtter på fela etter tralling. Hennes egen oldefar, Mikael Plassen (1902-1996), var en spellemann i Folldal som lærte slåtter etter tralling fra sin mor Sigrid Plassen. Sigrid hadde noen av slåttene etter en stor spellemann kalt Gammel-Husin, som igjen lærte slåtter etter trallingen fra sin mor Marit Beitrusten Husom. Musikken du får høre på denne platen er slåtter Synnøve har med seg fra barndommen, blant annet etter sin oldefar, og slåtter hun har funnet i nyere tid, alle fra Folldal.

«Endelig har jeg fått lydfestet denne fantastiske tradisjonen som jeg har jobbet med i mange år!» sier Plassen.

Synnøve Brøndbo Plassen er en folkemusiker, sanger og pedagog, og går nå utøvende master i folkemusikk ved Norges musikkhøgskole. Hun har fordypet seg mest i tradisjonene fra Folldal, Østerdalen og Trøndelag, og repertoaret hennes spenner seg fra salmer og bånsuller til slåttestev og skillingsviser. I tillegg til å bli utpekt som årets Hilmar-talent, har hun mottatt en rekke andre talenstipender og utmerkelser. Hun blir omtalt som en allsidig folkesanger gjennom sin formidling av både tradisjonell folkemusikk, arrangert folkemusikk og nykomponert musikk. Hun har også spilt mye i lag med Bendik Smedåsgjelten Qvam på gitarer og mandolin.

bottom of page